Kalibrering

Vi kalibrerar dina momentnycklar. Kalibrering är den normala testen/kontrollen av momentnycklar. Med kalibreringsverktyget har vi möjlighet att funktionskontrollera, kalibrera, justera och efterkontrollera. Vi kan kalibrera momentnycklar mellan 4 - 1100Nm och ser till att du klarar toleranskraven.

Kalibrering testar med hjälp av specialutrustning nycklarnas noggrannhet. Det är viktigt eftersom momentnycklar är precisionsredskap som säkerställer att skruvförband blir rätt dragna. Nycklarna ska ha hög repetitionsnoggrannhet under lång tid. För att säkerställa det måste momentnyckeln kalibreras med jämna mellanrum, minst en gång om året och oftare om nyckeln används mycket. Vi är experter – rådfråga oss om du är osäker. En momentnyckel får ha en toleransnivå på högst fyra procent. De uppmätta värdena ska dokumenteras. 

Kalibrering

Certifikat för att se vad instrumentet visade när det kom till Markaryds Järn.

Justering och kalibrering

Justering av instrumentet och därefter kalibrering med nytt certifikat.

 

Fördelar med att kalibrera hos Markaryds Järn


Lokal service - nära dig

Egna turbilar för snabb och effektiv hantering

Varsam hantering

Kortare hanteringstider - mindre tid ur produktion

Allt på ett ställe - vi säljer, kalibrerar, reparerar och justerar

Vi har utbildad personal och certifierad utrustning
Stäng